Kungliga Djurgårdens Intressenter | Prins Eugens Waldemarsudde kan bli årets museum
13129
single,single-post,postid-13129,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Prins Eugens Waldemarsudde kan bli årets museum

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 14.11.25

Prins Eugens Waldemarsudde kan bli årets museum

14:12 01 mars in Nyheter

Idag nås vi av nyheten att Prins Eugens Waldemarsudde nominerats till årets museum. Grattis säger vi kollegor på Djurgården och håller tummarna!

– Nomineringen till Årets museum är ett prestigefullt bevis på de tre finalisternas förmåga att skapa framåtsiktande verksamheter som bidrar till att skärpa bilden av de svenska museerna som modiga, samhällsengagerade och tillgängliga, säger Mats Persson, generalsekreterare på Sveriges Museer.

Vem som helst har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och övriga kultursektorn. Bland de föreslagna kandidaterna har juryn nominerat tre finalister som man nu kommer att besöka för att få bättre inblick i deras respektive verksamheter. Särskilt granskar juryn museernas förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet men även museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn har stor betydelse för bedömningarna.

Vinnaren av Årets museum 2017 tillkännages under den första dagen på Museernas Vårmöte i Södertälje den 25 april. Vandringspriset, som består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom, delas ut av statssekreterare Per Olsson Fridh.

Förra året utsågs ett annat Djurgårdsmuseum till årets museum, nämligen Tekniska museet. Tänk så trevligt det vore om priset nu går över till kollegan Waldemarsudde.

Årets museum 2017, motiveringar

Prins Eugens Waldemarsudde
Med ett strategiskt visionsarbete har museet öppnat och vidareutvecklat sin verksamhet och identitet vilket fått genomslag hos publik och i media. Satsningen på barn och unga har fördubblat antalet yngre besökare vilket kan läggas till arbetet med att stärka bildämnet i skolan och projekt för integration. Forskningsbaserade utställningar, nutida konst, frågor kring representation och tolkningsföreträde, genusperspektiv, spännande kunskapskoncept och ny pedagogisk verksamhet har skapat ett aktivt och engagerat museum. Museet har lyckats att balansera sin höga självfinansiering med grepp som att överta fastigheten i egen regi där medel frigjorts till gagn för verksamheten.

www.waldemarsudde.se

Armémuseum
Ett militärhistoriskt museum som med mod och kreativitet förnyat sin verksamhet och gjort den angelägen för sin samtid. I tider av populism och intolerans väjer inte museet för att belysa och diskutera svåra frågor och konflikthärdar. Nya berättarmetoder, synlighet och tillgänglighet, självkritiskt perspektiv samt existentiella frågeställningar skapar nya sammanhang i möten med besökare liksom inom internationella forskningssamarbeten och nätverk. Samtidigt som museet skapat en bred överblick över sin samling har det behållit och vidareutvecklat sitt kunskapsinriktade och folkbildande fundament.

www.armemuseum.se

Gotlands museum
Museet har via affärsmässig strategi fått ett stort genomslag i närområdet genom ett stort visionsarbete och nyskapande idéer om tillgängliggörandet av kulturarvet. Med en stark roll inom besöksnäringen och byggandet av varumärket Gotland, årliga affärsplaner, nya kompetenser vid museet, som affärsutvecklare och kulturarvskonsulent, och oväntade samarbeten med övriga museer och hembygdsföreningar på ön har detta utgjort grunden för att skapa helhetsupplevelser för besökaren. Genom att arbeta brett, vara ett museum för alla och angeläget i samhället har det gett ett ökat ekonomiskt utrymme som stärkt insatserna i uppdraget som regionalt museum.

www.gotlandsmuseum.se